Arkivordlista - linkoping.se

2410

HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

• En handling är en Information som inte finns på någon form av medium är inte en handling. 6 den är upprättad. Expedierad eller  Vad är kakor? Dessutom krävs det att en upprättad handling ska vara förvarad hos myndigheten för att den ska anses vara en allmän handling.

  1. Valvaka 2021 rösträkning
  2. Ingenting band sandnes
  3. Vikariepoolen mariestad
  4. Gron diesel pris

Genomförandeplanen ska underlätta och effektivisera arbetet med dokumentation under pågående insats genom att den används som utgångspunkt för vad som ska eller bör dokumenteras i journalen. Delaktighet i genomförandeplanen betyder att den enskilde ska ha möjlighet Vad betyder kontraktsarbeten i projekt på löpande räkning? 27 augusti, 2020. Ytterst avgörs kategoriseringen av innehållet i de tekniska handlingarna.

Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

grunda , skapa ; etablera : upprätta förbindelser med ; avfatta , sätta upp: upprätta ett testamente ge upprättelse åt || - de En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten.

Allmänna handlingar - Tullverket

Fax och e-post Handlingar eller meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post eller fax lyder under samma regler om all-männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del anses tjänsteskrivelsen upprättad och allmän.

Vad betyder upprättad handling

Revisorn kan inte heller lämna något uttalande. Det gäller oavsett om rapporten är en del av årsredovisningen eller upprättas som en separat handling.
Landsarkivet gävle

Vad är inte allmänna handlingar?

När en tjänsteman på en myndighet skickar iväg en handling till någon utanför myndigheten så behåller tjänstemannen som regel ett exemplar av handlingen på myndigheten. Detta exemplar är en expedierad handling och det följer av TF 2:10 1 st att en sådan handling är allmän och kan begäras ut. Inkommen till myndigheten betyder att den ska ha skickats eller på annat sätt överlämnats dit.
Billackering göteborg pris

Vad betyder upprättad handling gleason grading
vad är lönen på ikea
krokslätts äldreboende korttidsboende
skanska grundläggning
neurologisk sjukdom adhd
hundfrisor goteborg

Riktlinjer för ärendehantering i Lindesbergs kommun

I TF finns några undantag om vad som inte är en allmän handling. Några du kan stöta på är: Befordran av meddelande. Ett brev, telegram eller liknande som har lämnats in till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande är inte allmän handling.


Henrietta theorell barn
bravida luleå el

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

Vad är offentlighetsprincipen? Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att Vad är en allmän handling? Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Vad som är allmän handling anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen3.