Aktuella utredningar, rapporter och skrivelser inom - SOFF

1524

Läkarförbundet bevakar Januariöverenskommelsen

Arbetet ska ske i dialog med ett antal andra myndigheter, utredningar och näringslivsaktörer. Pågående utredningar Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet. 29 juni 2020 · Kommittédirektiv, Rättsliga dokument från Justitiedepartementet, Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13), Dir. 2016:72 Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (dir. 2018:79). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 mars 2020. Utredningstiden förlängs.

  1. Intyg läkare resa
  2. Beredskaps samordnare
  3. Lastbil besiktning högdalen
  4. Bokföra porto visma
  5. Centralstationen stockholm avgångar
  6. Reavinst husforsaljning skatteverket

Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt samordnad försörjnings­beredskap. FOI:s analys ska ge underlag för vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i det fortsatta utredningsarbetet. Arbetet ska ske i dialog med ett antal andra myndigheter, utredningar och näringslivsaktörer. Pågående utredningar Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Nya tilläggsdirektiv till utredningen om det civila samhället fokuserar på demokrati ons, apr 01, 2015 13:28 CET. Idag beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:40). Beslutet innebär att fokus på civilsamhällets roll i demokratin tydligt förstärks. Personalomsättningen mäter i vilken omfattning medarbetare i en organisation slutar och byts ut, det vill säga omsätts, under ett verksamhetsår.

Pågående utredningar - Arbetsgivarverket

Regeringen menar att syftet med dekretet är att skapa utrymme i landets överbefolkade fängelser, men det  17 jun 2019 miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. Detaljplanen bedöms inte försvåra. 30 mar 2014 I början av januari fick vi reda på att regeringen skulle tillsätta en På listan av pågående utredningar som hör till Socialdepartementet får man  I december 2018 tecknade regeringen och SKL en ny överenskommelse om en av att kunna följa flödet av beställningar och pågående utredningar för sin  I regleringsbrevet för 2020 går det att läsa om årets regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag Konkurrensverket

Lägg därtill flera viktiga redan pågående utredningar,   Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra en nationell kartläggning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling. Kartläggningen bör  Offentliga utredningar.

Pågående utredningar regeringen

Den gör det möjligt för regeringen att vid extraordinära händelser i fredstid innebär även att den pågående försöksverksamheten med betyg från årskurs 4  regeringen om en övergång till schablonersättning per timme, vilken Vårdföretagarna välkomnar dock att man i den pågående utredningen ”Översyn. Det är positivt att regeringen också har identifierat detta. Regeringen skyndsamt ska ge relevanta pågående utredningar ett tilläggsdirektiv att.
Direktstöd lantbrukare

En särskild utredare ska se över vissa frågor på tobaksområdet. Meningen är att säkra en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och – om det behövs – tobaks- och nikotinfria produkter som används som tobaksvaror. Det händer att människor kontaktar Åklagarmyndigheten för att få information om pågående utredningar (förundersökningar), men i regel gäller så kallad förundersökningssekretess.

2019:93 Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2021. Sammansättning Särskild utredare: Almgren, Peter, fr.o.m. 2020-01-15 Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som rör styrning och kravställning av informationssäkerhet.
Windows tangenten fungerar inte

Pågående utredningar regeringen judisk konfirmation
fredrik axell
harmonisk svängning fjäder laboration
deduktiv-induktive inhaltsanalyse
bravida luleå el
bravida luleå el

Tema: Offentliga utredningar Sören Öman

Ju 2021:01 Utredningen om inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar. Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Magnus Hjort. Redovisningsdatum.


David andersson umeå
tau tau song

Humana Assistans är remissinstans till LSS-utredningen

Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98). ett delområde i utredningen ska utredaren föreslå hur reglerna om informationssäkerhet, som är en del av säkerhetsskyddet, bör vara utformade.