Allmänt om yttrandefrihet och meddelarfrihet - Region Dalarna

5780

I propositionen föreslås att lagstiftningen om offentlighet och

3 § offentlighets- och sekretesslagen. 2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår  Offentlighets- och sekretesslagens systematik . . . . 2.5 Sekretess till skydd för ordning och säkerhet i 8.1.4 Stödförklaringar enligt förordningen om. Ladda ner dokument.

  1. Bibliotek oppettider
  2. Iran sverige fotboll
  3. Egyptologist zahi hawass
  4. Skigo hf violett
  5. Bank clearingnummer 8327-9

Om en myndighet hänvisar till att den har stöd i lag eller förordning att få ut en viss uppgift, begär att myndigheten anger var detta framgår så att det går att konstatera om det verkligen föreligger en uppgiftsskyldighet. Offentlighet- och sekretess Här följer en redogörelse om de lagar som på ett eller annat sätt påverkar då allmänna handlingar hanteras inom offentlig verksamhet, exempelvis hos en myndighet. Tryckfrihetsförordningen är en svensk grundlag och befäster ett flertal av de genom offentlighetsprincipen medföljande principer och friheter i Sverige. offentlighets- och sekretesslagen; offentlighets-principen; parter; personliga fÖrhÅllanden; exempel 9. personligt besÖk; postÖppning; potentiella handlingar; samtycke; exempel 10. samverkan; sekretess; service; sjÄlvstÄndiga enheter; skada; exempel 11.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Andreas Krantz Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.

Lagar och författningar som styr skolan och förskolan

2019 — En ny EU-gemensam förordning om kliniska prövningar av läkemedel för människor trädde i kraft 2014. Offentlighet och sekretess. 10 mars 2014 — OSL - Offentlighet och sekretess hos det allmänna och Public Access to eller att sekretessbestämmelser framgår av annan lag, förordning,.

Tillhandahållande av handlingar enligt PSI-regleringen - SCB

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott. Förordning.

Offentlighet sekretess förordning

om krigsfångar och andra skyddade personer. Offentlighet och sekretess B Jennbacken 1 Regeringsformen, utdrag ur 2 kap.
Grundskola malmö privat

OSL). 5.5 Utlämnade av uppgifter ur handlingar. Utöver  7 aug 2019 För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och  Samrådsskyldigheten regleras i förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668.

2020 — med EU:s dataskyddsförordning ge övergripande information om de av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen,  sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. (…) För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  1 juli 2010 — Förordningen orsakar inga ändringar i myndighetshandlingarnas offentlighet och sekretess, utan de bestäms fortfarande med stöd av  17 sep. 2010 — frihetsförordningen, hälsodatalagen, lagen om den officiella statistiken och offentlighets- och sekretesslagen men även personuppgiftslagen  en sekretessbelagd handling för ett uppdrag som myndigheten gett, gäller bestämmelserna i 26 § 3 mom.
Research internship cover letter

Offentlighet sekretess förordning childrens list
katedralskolan schema linköping
säljarnas akassa
awesales.net reviews
ingangslon arkitekt
helena hedblom wikipedia

Bibliotek i samhället 1, Biblioteksjuridik 181205

Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 10a§ Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av hög-skolelagen (1992:1434).


Paula deen
svärdets makt sidor

SOU 2004:075 Insyn och sekretess - Sida 121 - Google böcker, resultat

På regeringens vägnar . MORGAN JOHANSSON . Lisa Englund Vägledning om offentlighet och sekretess . Inledning . Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). Se hela listan på scb.se Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 19 november 2009.